Visitation

Ved at gennemgå visitationen nedenfor kan du få en idé om, hvorvidt dine skader kan være omfattet af stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeordningerne. Stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeordningerne dækker som udgangspunkt, hvis du har været ramt af en erklæret stormflod eller en godkendt oversvømmelses- eller tørkeskade og det skadede er brandforsikret. Efter visitationen har du mulighed for at anmelde skaden, hvis du mener der er tale om en skade som er omfattet af ordningen. Du kan anmelde her på siden ved at logge ind med MitID og udfylde den elektroniske skadeanmeldelse.
 
Du skal starte med at indtaste dit postnummer for at undersøge om en naturskadehændelse er indtruffet i dit område. Herefter trykker du på knappen 'Søg'.


* Postnr: 


Opdaterer 

Information
Naturskadeordningen:
Naturskaderådets ordninger kan dække skader som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke. Læs mere om Naturskaderådets ordninger her: regler- og vejledning.

Ikke-erklærede hændelser

Hvis du anmelder en stormflodsskade på en såkaldt 'ikke-erklæret naturskadehændelse' skal du være opmærksom på, at din anmeldelse kan blive afvist, hvis der ikke erklæres stormflod i det område, hvor du har haft skaden.

Hvis du anmelder en skade forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb eller fra tørke, vil din anmeldelse individuelt blive vurderet af Naturskaderådet for, om den dækkes under oversvømmelses- eller tørkeordningen. Dette gøres både for sager, der anmeldelse som "ikke-erklæret naturskadehændelse", og for skader som anmeldes på hændelser for den konkrete dato.


Information
Forsikringsdækning?
Du kan kun få erstatning fra naturskadeordningen, hvis din skade ikke dækkes af din forsikring. Du skal derfor altid først kontakte dit forsikringsselskab og undersøge muligheden for erstatning derfra.

Flere skader eller både skader på privat og virksomhed
Har du skader på flere adresser eller skade på både privat og virksomhed skal der laves en anmeldelse for hver skade.