Visitation

Ved at gennemgå visitationen nedenfor kan du få en idé om, hvorvidt dine skader kan være omfattet af stormflodsordningen. Stormflodsordningen dækker som udgangspunkt, hvis du har været ramt af en erklæret stormflod og det skadede er brandforsikret. Efter visitationen har du mulighed for at anmelde skaden, hvis du mener der er tale om en skade som er omfattet af ordningen. Du kan anmelde her på siden ved at logge ind med NemID og udfylde den elektroniske skadeanmeldelse.
 
Du skal starte med at indtaste dit postnummer for at undersøge om en stormflodshændelse er indtruffet i dit område. Herefter trykker du på knappen 'Søg'.


* Postnr: 


Opdaterer 

Information
Stormflodsordningen
Stormflod skyldes ekstrem vandstand i havet. Læs mere om stormflod og Stormrådets arbejde med skader fra stormflod her: stormflod.

Ikke-erklærede stormflodshændelser

Hvis du anmelder på en såkaldt 'ikke-erklæret stormflodshændelse' skal du være opmærksom på, at din anmeldelse kan blive afvist, hvis der ikke erklæres stormflod i det område, hvor du har haft skaden.


Information
Forsikringsdækning?
Du kan kun få erstatning fra stormflodsordningen, hvis din skade ikke dækkes af din forsikring. Du skal derfor altid først kontakte dit forsikringsselskab og undersøge muligheden for erstatning derfra.

Flere skader eller både skader på privat og virksomhed
Har du skader på flere adresser eller skade på både privat og virksomhed skal der laves en anmeldelse for hver skade. Læs mere hvorfor her: flere skader.